שי הראל – רואי חשבון
צור קשר פורום רואה חשבון עדכוני מס שי הראל דף הבית רואה חשבון

מי חייב להרשם במע"מ כעוסק מורשה

ראשי > עוסק מורשה > מי חייב להרשם במע"מ כעוסק מורשה
מי חייב להיות עוסק מורשה
ישנם עסקים שחייבים להרשם במע"מ כעוסק מורשה.
הרשימה מונה את העסקים והעיסוקים הבאים :
א) בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד ( ראה בהמשך );
(ב) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
(ג) בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה;
(ד) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
(ה) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;
(ו)  סוחר רכב ומתווך רכב;
(ז) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;
(ח) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
 
עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א
(ט) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

כדאי לציין בנקודה זו שע"פ הוראת ביצוע של מע"מ ניתן לרשום עוסק כפטור גם אם הוא נמצא ברשימת העוסקים המנויים בתקנה 6א. וזאת בתנאי שעיקר הכנסתו היא מעסק עצמאי ולא מעבודה כשכיר ( ראוי להדגיש שאם הוא נמנה בשתי הרשימות האפשרות להירשם כעוסק פטור נשללת ).
להרחבה> עוסק פטור מע"מ הקלות הוראת פרשנות מע"מ מדצמבר 2004

עוסק מורשה
   
  הנהלת חשבונות באינטרנט הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל פתיחת עסק