שי הראל – רואי חשבון
צור קשר פורום רואה חשבון עדכוני מס שי הראל דף הבית רואה חשבון

עידוד ההתישבות-זיכוי במס בשל תרומה

ראשי > דו"ח שנתי > עידוד ההתישבות-זיכוי במס בשל תרומה
זיכוי במס בשל תרומות למוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד ההתישבות
זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד התיישבות -
          תיקון 191 לפקודת מס הכנסה                                                        
 
 
 
1.       הוראות סעיף 46 לפקודה (להלן: "הסעיף") קובעות כי אדם שתרם בשנת מס מסוימת סכום העולה על הסכום המזערי הקבוע בסעיף, לקרן לאומית או למוסד ציבורי, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בסכום השווה ל-35% מסכום התרומה אם הוא יחיד, ואם הוא חבר בני אדם - בסכום השווה לשיעור מס החברות כשהוא מוכפל בסכום התרומה, ובלבד שלא יינתן לו זיכוי בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מהכנסתו החייבת באותה שנה או על התקרה הקבועה בסעיף, לפי הנמוך שביניהם. סכום התרומה שלא נוצל לצורך זיכוי, יזוכה מהמס (בהתאם להוראות לעיל) בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס כאמור, בשל סכום של תרומות העולה על התקרה לזיכוי, המעודכנת באותה שנה.
 
2.       לעניין זה, בסעיף 9(2)(ב) לפקודה "מוסד ציבורי" מוגדר כ"חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית......".
          "מטרה ציבורית" מוגדרת כ"מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט, וכן מטרה אחרת שאושרה על-ידי שר האוצר כמטרה ציבורית".
 
3.       נוכח חשיבותו של ערך ההתיישבות ובכדי לעודד מתן תרומות למטרה זו, ביום 29 במאי 2012 פורסם ברשומות תיקון 191 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון") שבמסגרתו הוספה להגדרה "מטרה ציבורית" שבסעיף 9(2)(ב) לפקודה, המטרה של "עידוד התיישבות".
          משמעות התיקון הינה כי תרומות הניתנות למוסדות ציבוריים הפועלים להגשמת המטרה של עידוד התיישבות ייהנו מזיכוי המס הקבוע בסעיף 46 לפקודה, בכפוף לסייגים ולתקרות הזיכוי הקבועים בפקודה.
 
דו"ח שנתי
   
  הנהלת חשבונות באינטרנט הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל פתיחת עסק