שי הראל – רואי חשבון
צור קשר פורום רואה חשבון עדכוני מס שי הראל דף הבית רואה חשבון
הרשמו לניוזלטר וקבלו עדכונים למייל
תוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט לעצמאיים, בעלי מקצועות חופשיים ופרילאנסרים
עצמאי או חברה בע"מ
בעת תכנון פתיחת עסק חדש עולה השאלה עצמאי או חברה ? מה כדאי?
מדריך זה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון הינו הסבר כללי לגבי חברה בע"מ ועצמאי,
החלק השני הינו השוואה בין האפשרויות השונות, ואילו החלק השלישי הינו סיכום והמלצות.
חלק א: הסבר כללי לגבי חברה בע"מ ועצמאי
מהי חברה בע"מ

חברה בע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות, והיא נוסדת עם רישומה ברשם החברות.
כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרתה היא עיסוק חוקי בלבד.
לחברה יכול להיות בעל מניות אחד בלבד אשר יכול למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר.
לכל חברה ישנו תקנון אשר כולל את הנושאים הבאים:
שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות, מידע בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות,
וכן כל מידע אחר, כגון זכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.

החברה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע..
החברה היא בד"כ "בעירבון מוגבל" .
בעלי מקצוע חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין פועלים במסגרת חברות אשר אינם בעירבון מוגבל מאחר וכללי
האתיקה המקצועית אוסרים זאת עליהם.
הרעיון של "בעירבון מוגבל" הוא, שבעלי המניות יהיו חבים בחובות החברה במקרה של התמוטטות או קריסה
כלכלית, אך ורק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם.
למרות שהחברה היא בעירבון מוגבל,במקרים מסוימים ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להחזיר חובות לנושי החברה,
במידה ומסתבר שהם נקטו סיכונים אשר אינם מתקבלים על הדעת בעולם העסקים.
במקרים מעין אלו בתי המשפט נוקטים בפעולה שנקראת "הרמת מסך", או "הצצה מעבר לפרגוד",ומחייבים באופן אישי
את בעלי המניות, למרות האישיות המשפטית הנפרדת.
הבנקים לדוגמא כבר מחתימים מראש את בעלי החברה על ערבות אישית במידה והחברה לא תעמוד בחובותיה.

מיהו עצמאי

עסק בבעלותו של אדם אחד או יותר ( במקרה של שותפות), אשר כל האחריות הפלילית והאזרחית מוטלת עליו.
העצמאי ממוסה באופן ישיר,והאפשריות לתכנון מס הם קטנות יותר מאשר מסגרת פעילות של חברה.
במידה והעצמאי כושל בעסקיו, ניתן לרדת לנכסיו האישים ולא רק העסקיים.
חלק ב: השוואה בין עצמאי לחברה בע"מ
חברה בע"מ עצמאי הנושא
החברה עומדת מול רשויות המס השונות. לבעל השליטה נפתח תיק במס הכנסה.והוא חב בהגשת דוח שנתי. העצמאי עומד ישירות מול רשויות המס השונות ואחראי לתשלומי מקדמות המס השונות. הקשר עם רשויות המס
26% - מס חברות בשנת 2009. בעת חלוקת דיווידנד- 25% מס נוסף, סך הכל מס ליחיד ולחברה – 44.5% מהרווח המחולק. מס שולי עד שיעור של - 46%. שיעורי מס
אין חבות בדמי ביטוח על רווחי החברה. על שכר בעל השליטה יש חיוב דמי ביטוח בדומה ליחיד למעט סעיפי ביטוח מסויימים שלא חלים על בעלי שליטה (אבטלה, פשיטת רגל) חבות בשיעור 16.23% מהרווח, עד סך של 36,760 ש"ח לחודש. 52% מדמי הביטוח מותרים לניכוי למס הכנסה. ביטוח לאומי וביטוח בריאות
במידה ויתרת הרווח לאחר מס חברות נשארת בחברה-אין מיסוי נוסף העצמאי חייב לשלם מיסים על מלוא הכנסתו החייבת פער בשיעור המס על רווח בלתי מחולק
ישנה חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה אשר יקרה יותר בד"כ חד צידית אשר זולה יותר שיטת ניהול פנקסי חשבונות
תדמית טובה יותר של עסק רציני תדמית של עסק קטן תדמית
אין חשיפה אישית, למעט במקרים בהם ניתנות ערבויות אישיות או במקרים שבהם בית המשפט מחליט על "הרמת מסך" חשיפה אישית של בעל העסק לנושים שונים. חשיפה של בעל העסק
יש לפתוח חברה אצל רשם החברות ורק לאחר מכאן ניתן לפתוח את התיק ברשויות המס
עלויות הקמה גבוהות יותר בעיקר בגלל שכ"ט עו"ד
פשוט וקל,מייד עם ההחלטה על תחילת הפעילות יש לפתוח את התיקים ברשויות המס תהליך הקמה
בעל השליטה יכול למשוך פיצויי פיטורין פטורים ממס אין אצל העצמאי פיצויי פיטורין
החברה חייבת בתשלום מקדמות ע"ח עודפות אינו חייב לשלם מקדמות הוצאות עודפות
החברה ממשיכה להתקיים אלא אם הוחלט אחרת מסתיים עם הפסקת הפעילות אורך חיים בלתי מוגבל
מאזן מבוקר על ידי רו"ח דוח שנתי עלויות נוספות (סוף שנה)
חלק ג: סיכום והמלצות
כפי שאנו רואים היתרון הגדול של התארגנות עסקית במסגרת של חברה בע"מ הוא היתרון של תכנון מס.
כעצמאי בעל העסק מחויב לשלם מיסים על כל רווחיו ושיעור המס יכול להגיע ל 46%.
בחברה בע"מ התהליך הוא קצת מורכב יותר.
הבעלים של החברה מקבל משכורת מהחברה ועליה הוא משלם מיסים בתור עובד שכיר.
השלב הבא הינו מיסוי החברה (במידה והיא מרוויחה ),החברה משלמת מס חברות לאחר שנרשמה כהוצאה
משכורתו של הבעלים.
שעור מס חברות ב 2009 הינו 26%.
כתוצאה מכך ישנו יתרון מיסוי גדול לטובת החברה, הפרש של 20%, 26% בחברה, לעומת 46% אצל העצמאי .
היתרון יישאר כל עוד לא ימשוך הבעלים של החברה את רווחיו כדיבידנד, אלא ימשיך וישקיע את יתרת העודפים בעסק
כגון : רכישת ציוד ועוד.

במידה וימשוך הבעלים את יתרת הרווח (לאחר תשלום מס חברות ) ישלם 25% מס על הדיבידנד, כך שלמעשה סה"כ המס
יגיע לכדי 44.5% , כמעט זהה למס של העצמאי.

לסיכום על מנת לנצל את יתרון המיסוי במסגרת חברה,יש להשאיר את יתרת העודפים בחברה
ולא למשוך אותם בצורת דיבידנד.מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי
   
  הנהלת חשבונות באינטרנט הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל פתיחת עסק