שי הראל – רואי חשבון
צור קשר פורום רואה חשבון עדכוני מס שי הראל דף הבית רואה חשבון
הרשמו לניוזלטר וקבלו עדכונים למייל
תוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט לעצמאיים, בעלי מקצועות חופשיים ופרילאנסרים
תזרים מזומנים, נקודת איזון, תקציב
כבעל עסק אתה חייב להכיר וליישם שלושה כלים פיננסים עיקריים על מנת שתוכל לדעת בכל זמן
נתון, את מצבו של העסק.
כלים פיננסים אלו, הם למעשה המצפן של העסק, אשר מראה את מצבו הכספי, מבחינת תזרים
מזומנים, מאיזה נקודה הוא מתחיל להרוויח, ומה צופה העתיד, מבחינת התקציב המתוכנן.
דוח תזרים מזומנים :
מזומנים הם האוויר של העסק.
עסק ללא מזומנים זמינים לפעולותיו השוטפות והעתידיות, סופו להיכשל.
תזרים מזומנים הוא ההפרש בין הכנסות העסק בפועל, לבין הוצאות העסק בפועל.
מטרת דוח זה היא להראות לך בכל רגע נתון מה יתרות המזומנים של העסק, ומה
היתרה הצפויה במהלך תקופת התכנון.
ניהול הדוח בצורה נכונה ובאופן שיטתי ימנע הפתעות לא נעימות, כגון שיחה מהפקידה בבנק ,
שאומרת לך להפקיד כסף באופן מיידי, או שהיא מתחילה להחזיר לך שיקים.
הדוח מתחלק למעשה לשלושה חלקים.

החלק הראשון הוא מעקב עבור כל תקבולי העסק.
התקבולים כוללים את הכנסות העסק ממכירות בפועל ומכירות בהקפה, וכן הלוואות
מגורמים שונים, את התקבולים אתה תכניס בדוח על פי מועד קבלתם.

החלק השני הוא צד התשלומים, פה תכלול כל הוצאה עתידית על פי תאריך פירעונה.
התשלומים כוללים את התשלומים לספקים השונים, החזר הלוואה לבנק, תשלום משכורות
תשלומים לחברת אשראי, וכל כל תשלום שהוא אשר משפיע על יתרת המזומנים של העסק.
את התשלומים אתה תכניס בדוח על פי תאריך פירעונם.

החלק השלישי בדוח הוא הכנסת יתרת פתיחה של חשבון הבנק שלך.
יתרת פתיחה היא למעשה יתרת החשבון הבנק שלך נכון למועד התחלת עריכת הדוח.

דוח תזרים מזומנים שמנוהל בצורה מדויקת, הוא תמונת שיקוף עתידית של תדפיס הבנק שלך.

דוגמא :

תאריך הפעולה תקבול תשלום יתרה
14.09 יתרת פתיחה בבנק לאומי - - 20,000
15.09 פירעון שיק דחוי עבור שרות 13,000 - 33,000
26.09 תשלום משכורת לעובד   2,000 31,000
29.09 תשלום חשמל לבית העסק   4,000 27,000
01.10 ויזה   5,000 22,000


המלצתי היא להכין את דוח תזרים מזומנים על גבי גיליון אקסל.
במידה ואתה מעוניין, ישנן תוכנות אשר מסונכרנות עם חשבון הבנק שלך.
תוכנות אלו מומלצות לעסקים גדולים, אשר עובדים עם מספר חשבונות בנק.
נקודת האיזון
בכדי לדעת מאיזה נקודה אתה מתחיל להרוויח, אתה חייב למצוא את נקודת האיזון.
נקודת האיזון מראה באיזה היקף של מכירות, העסק מכסה את ההוצאות הקבועות
והמשתנות שלו, ומתחיל להרוויח.
בכדי למצוא את הנקודה החשובה הזו עליך להכיר שלושה מושגים נוספים :
הוצאה קבועה - הוצאה שבכל מקרה תצטרך להוציאה ללא שום קשר אם העסק הרוויח או הפסיד.
לדוגמא : ארנונה,טלפון,חשמל .
הוצאה משתנה - הוצאה שמשתנה על פי היקף המכירות של עסק.
לדוגמא : חומרי עבודה, עמלות סוכנים .
רווח גולמי - ההפרש בין מחיר המכירה של המוצר לבין עלותו.
מקובל לנקוב בו באחוזים.

דוגמא בסיסית :
בונה אתרים עצמאי העובד מהבית

א. הוצאות קבועות :
    חשמל (33%) מחדר עבודה - 200 ₪
    ארנונה (33%) מחדר עבודה - 100 ₪
    טלפון - 200 ₪
    מנוי לאינטרנט - 30 ₪
    אחסון אתר אינטרנט בחברת אחסון אתרים - 70 ₪
    רואה חשבון - 350 ₪
    משרדיות - 200 ₪
    סה"כ הוצאות קבועות - 1,150 ₪

ב. הוצאות משתנות (מבוססות על ממוצע של השנה האחרונה ) : מתכנת 3,000 ₪

ג. מחיר בניית אתר ללקוח ( מבוסס על ממוצע של השנה האחרונה ) : 10,000 ₪

ד. רווח גולמי: 70% (7000/10,000)
נוסחה לחישוב מהיר של נקודת האיזון :
סכום ההוצאות הקבועות/רווח גולמי = נקודת האיזון

הרווח הגולמי הינו : מחיר המכירה ליחידה(-) עלות משתנה ליחידה
 
ולכן בדוגמא שלנו :

1,150 ₪ /0.7= 1,643 ₪

כלומר בכדי להתחיל להרוויח, על בונה האתרים להכניס לעסק לפחות 1,643₪ .

דרך נוספת היא באמצעות הנוסחה הבאה :

X=0.3x+1,150
0.7x=1,150
X=1,643

באמצעות נוסחה זו אף תוכל להציב את הרווח שאתה רוצה ותוכל לדעת מה היקף המכירות הדרוש.

לדוגמא בונה האתרים מעוניין להרוויח 30,000 ₪ בחודש.

X=0.3X+1,150+30,000
0.7X=31,150
X=44,500

בכדי להרוויח 30,000 ש"ח בחודש על בונה האתרים להכניס כ 44,500 ₪ לחודש.
תקציב
מטרת התקציב היא לתכנן את עתידו של העסק מבחינת הכנסות ,הוצאות ועוד.
בתכנון התקציב אנו נבנה את סעיפיו ע"פ מידת הרלוונטיות שלהם לעסק.
בעזרת בנייה נכונה של התקציב אנו נוכל לשלוט ולפקח על הפעולות הנעשות בעסק במהלך השנה.
במידה ואנו נדע כמה הקצבנו לכל סעיף וסעיף מדי חודש, היכולות לפקח על ההכנסות וההוצאות
תהיה רבה יותר.
בעסקים גדולים הכנת התקציב היא פעולה משולבת של כל מחלקות העסק.
כל אחראי מחלקה מכין תחזית לגבי תחום אחריותו, ולבסוף מאחדים את כל התחזיות לכדי
תקציב אחד.

כבעל עסק קטן עליך לבנות את התקציב בצורה הבאה :

בכדי להתחיל בבניית התקציב יש לערוך תחזית לגבי כל סעיף וסעיף.
יש להתחיל בתחזית מכירות, ממנה יגזרו כל יתר הנתונים.

א. תחזית מכירות :
    יש לתכנן איזה מוצרים יש לנו, כמה אנחנו חוזים שנמכור מכל מוצר, ובאיזה מחיר הוא יימכר.

ב. תקציב הוצאות ישירות:
    מהי העלות של כל מוצר אותו אנו מוכרים, מה תהיה העלות הכוללת בעקבות תחזית המכירות שערכנו.

ג. תקציב שכר עבודה:
    ע"פ תחזית המכירות שערכנו, לכמה עובדים שכירים אנו זקוקים, מהי כמות שעות העבודה שלהם, מהי העלות שלהם.

ד. תקציב מכירות :
    כמה יעלו לנו הוצאות הפרסום, באיזה מדיה נפרסם, מהי העלות של כל סוג מדיה.

ה. תקציב הנהלה וכלליות :
    מהם שאר ההוצאות בעסק כגון, שכירות, מזכירה, צרכי משרד, רואה חשבון ועוד.

לאחר שהכנו את הנתונים הללו, שהם למעשה מעין תחזית של דוח רווח והפסד, שמחולק ל 12
חודש, יש לבנות את תקציב ההשקעות ותקציב הוצאות המימון.

ו. תקציב השקעות :
    איזה רכוש קבוע אתה מעוניין לרכוש במהלך השנה, ומהי עלותו, מחשבים, שיפוץ משרד ועוד.

ז. תקציב הוצאות מימון :
    מהם הוצאות המימון שיהיו לעסק לאחר שהכנו את כל התחזיות, הוצאות מימון של הלוואה,הוצאות מימון שוטפות.

הבנייה הראשונה של התקציב היא בנייה של תקציב ראלי, מה הצפי האמיתי של הפעילות
במהלך השנה הקרובה.

לאחר שהכנו תקציב ראלי, נבנה שני תקציבים נוספים, תקציב שנובע מהתרחשות ביצוע של 80% מהתקציב הראלי שהכנו, בעקבות קיטון בצפי המכירות, וכן תקציב שנובע מהתרחשות ביצוע של 120 % מהתקציב הראלי שהכנו בעקבות גידול בצפי המכירות. מטרתם של שני תקציבים נוספים אלו היא להתכונן לשינויים במהלך התקופה, הרי מדובר בתחזיות בלבד.
ברגע שאנו מוכנים לשינויים, אנו לא מופתעים, ויכולים להכין פתרון לכל תרחיש שיהיה.
בניית תקציב גם לעסק קטן, היא אחד היסודות לתכנון עסקי נכון.
במידה ואתה זקוק לסיוע בהכנת תזרים מזומנים, מציאת נקודת האיזון, או בבניית התקציב,
נשמח לסייע לך בכך.
 
מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי
   
  הנהלת חשבונות באינטרנט הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל פתיחת עסק